DELA

Äppel en viktig odling på Åland!

Skördefest med Marknad är också skördetid för äppel. Skörden är i full gång och vår rådgivare Pernilla Gabrielsson (0457/382 3070) kan tipsa om odlingar där skörd pågår.
– På Åland skördas årligen mellan 1.500 och 2.000 ton frukt, varav 40-50 ton är päron och resten äpplen. Sötkörsbär odlas i mycket liten skala och plommon odlas inte alls yrkesmässigt i dagens läge.
– Största delen av den åländska frukten säljs via Ålands Trädgårdshall till grossister på fastlandet. Det finns också ett antal odlare som själva sköter marknadsföringen av sin frukt.
– Totala arealen frukt på Åland är ca 250 ha.
– 2-3 procent av fruktarealen odlas ekologiskt, och resten efter IP-odlingens principer. IP = Integrerad produktion. Innebär att all bekämpning och gödsling görs endast efter konstaterat behov. Man försöker också då det är möjligt utnyttja naturliga nyttodjur och hålla en bra balans i odlingen.
– Antalet huvudsorter i äppelodlingen är 14 stycken, varav största delen är höst- och vinteräppel. Antalet huvudsorter för päron är 3 st.
– De bästa lagringssorterna av vinteräppel håller med rätt lagringsteknik ända till februari-mars utan att förlora i kvalitet.

Mvh
Hans Knutsson
VD
Ålands Hushållningssällskap
0457 526 7071