DELA

Använd smör för allas skull

Det enda som fortfarande gör mig förvånad efter snart åtta år som förtroendevald i Mariehamns stad är att jag fortfarande blir förvånad. När jag läser att Mariehamns stad rekommenderar sina invånare att undvika palmolja och smör i sin vardag blir jag däremot inte bara förvånad utan närmast förargad, på gränsen till ilsken. Vad är detta för infall och var har detta processats?! Åtminstone inte i stadsstyrelsen eller -fullmäktige.

Mina insikter i palmolja är dessvärre basala men Världsnaturfonden, av alla, skriver så här på sin hemsida: ”WWF tror inte på bojkott av palmolja. Det hjälper vare sig regnskog eller orangutanger eller alla de människor i Indonesien som drabbats av bränderna. Bojkott kan till och med ha motsatt effekt.”

När det gäller smör betraktar jag mig som expert och kännare och med 54-åriga empiriska studier som stöd hävdar jag att smör är gott, nyttigt och stärkande för alla. Det är dessutom direkt nödvändigt för vår gemensamma ekonomi och något som i förlängningen gör att vi har ett vackert landskap vilket krävs för att locka besökare och skapa en framtid för alla ålänningar.

Jag hoppas att rapporteringen om särskilt smör baserar sig på ett gigantiskt missförstånd och att uppmaningen att undvika det med det snaraste dras tillbaka. Detta är ett typiskt läge där det sunda förnuftet borde ges företräde.

För övrigt tycker jag Ömsen ska få klartecken att bygga om stadens centrum till något som attraherar boende och företag och skapar förutsättningar för en levande stad. Vår historia försvinner inte för att vi river byggnader som inte längre är ändamålsenliga och då är ett ömsesidigt försäkringsbolag som Ömsen väl lämpade att sköta utbyggnaden. Det som är bra för Ömsen är nämligen bra för Mariehamn, och vice versa.

JÖRGEN PETTERSSON

STADSSTYRELSENS 2E VICE ORDFÖRANDE