DELA

Använd skatteinstrumentet offensivt för att öka skatteunderlaget

Hela den kommunala ekonomin och numera cirka halva landskapsekonomins finansiering bygger på lokalsamhällets skattekraft. Utan någon offentlig diskussion har vi ökat risknivån väsentligt inom ramen för självstyrelsens finansiering. Pandemin har visat hur ett litet samhälles skattekraft kan försvagas över en natt. Finska staten som har skattebehörighet kan när som helst flytta tyngdpunkten i beskattning från direkt beskattning till indirekt vilket har omedelbar effekt på vår finansiering, även om det finns en viss säkerhetsspärr. Jag hoppas att det inte är så illa att våra beslutsfattare först nu börjat ta del av den minskade BNP utvecklingen som varit känd om man läst Åsub:s siffror över tid.

Enda möjligheten för ett samhälle att ha lägre skatt och högre servicenivå är att ha bättre skatteunderlag och högre sysselsättningsgrad än våra närregioner. Om vi inte vill höja skatterna eller sänka servicenivån borde krutet just nu ligga på att öka skatteunderlaget.

Vår behörighet inom kommunalbeskattningen ger våra beslutsfattare stora möjligheter att använda skatteinstrumentet i offensivt syfte. Ett exempel kunde vara att ge alla som flyttar till Åland ett avdrag om 10 procent i 3–5 år. Det skulle kunna locka arbetskraft inom it och läkare där även behovet av rekrytering är stort.

MAGNUS LUNDBERG