DELA

Använd permitteringar även inom offentlig sektor

Barbro Sundback (S) skriver i sin insändare den 3 april: ”Viktigt är att landskapsregeringen och kommunerna inte permitterar och avskedar sina anställda.”

Vi tycker Sundbacks resonemang och slutsatser haltar betänkligt.

I ett läge där undantagslagar stänger ner kommunala verksamheter och gör att stora delar av näringslivet går på knäna samtidigt som den offentliga kassan töms i aldrig tidigare skådad takt måste givetvis även landskapsregeringen och kommunerna agera för att minska utgifterna också genom att permittera personal som inte har arbetsuppgifter under rådande coronakris.

Med ett oförändrat antal offentligt anställda på lönelistan samtidigt som näringslivet inte genererar något skatteinflöde, som ju är grundfinansieringen i all offentlig ekonomi, dräneras ju samhällskassan ännu snabbare vilket gör den ekonomiska gropen efter den här krisen ännu djupare.

Vi upplever just nu en exceptionellt tuff tid. I ett kritiskt läge som detta behöver även det offentliga vidta åtgärder och minska sina kostnader där så är möjligt. Det är ju för krissituationer som stora kapital byggts upp i a-kassorna. Då är det väl rimligt att det offentliga permitterar den personal som är utan arbetsuppgifter på grund av undantagslagarna och på så sätt flyttar en del av lönekostnader till A-kassorna.

Till den delen arbetslöshetsersättningen inte räcker till kan möjlighet till stöd från kommunerna och samhället finnas.

I sin insändare lyfter Barbro Sundback vidare fram vikten av att ”planerade offentliga investeringar genomförs”. Här håller jag med i sak. Samhället ska investera, men investera så att man i första hand kan minska sina driftskostnader och tidigarelägga investeringar som ger arbetsplatser på Åland. Samhället ska i detta läge inte göra investeringar som skapar arbetsplatser utanför Åland och där arbete, vinster och skatter inte stannar på Åland.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Ålands regering samt alla hårt arbetande inom sjuk- och all annan vård och omsorg. Ni gör ett fantastiskt jobb! Låt oss nu hoppas att vi på lite sikt kan ta oss ur denna farsot och att vi sakta kan börja återgå till ett normalare tillstånd. Fram till dess hoppas jag att vi tar hänsyn till varandra och handlar åländskt.

PIA ERIKSSON (ÅF)
ROLF GRANLUND (ÅF)