DELA

Använd gärna sunt förnuft

Åland har äntligen en ny polislag. I den står i likhet med i självstyrelselagen att polismyndighetens språk är svenska. Det är själva grunden på vilken det självstyrda landskapet Åland står. Ändå vet vi att verkligheten är en annan.
Det tvåspråkiga Finland kan inte hantera svenskan. Därför får vi på Åland aldrig i något sammanhang glömma bort att understryka betydelsen och nödvändigheten av vårt språk. Ingen annan gör nämligen det.
Det står däremot inte någonstans i lagen att det är förbjudet att använda sitt sunda förnuft. Kanske borde de åländska redaktionerna också tänka på det ibland.
Jörgen Pettersson (C)
Lagtingsledamot