DELA

Använd din demokratiska rättighet

På söndag är det dags för det stora bokslutet. Då får alla vi etablerade politiker på Åland betyg för vad vi gjort medan nya kandidater får ett mått på hur starkt väljarna tror på dem. Partierna och enskilda kandidater överträffar varandra i skicklighet på marknadsföring. Alla gör vi vårt bästa att komma i kontakt med just Dig för att övertyga dig om att vi är det bästa valet.

Symbolerna, slagkraftiga uttryck, har under kampanjtiden varit mer i förgrunden än sakfrågorna. Kanske det beror på att vi har det rätt så bra på Åland?.
Valdeltagandet brukar vara lågt på Åland. Vårt välmående samhälle är kanske en orsak till detta också. Men det finns många utmaningar att möta och angelägna områden att utveckla. Det som är bra kan alltid bli bättre! Samhället behöver engagerade, arbetsivriga och kunniga politiker. Låt oss höja valdeltagandet denna gång.

I år får fler än någonsin rösta på Åland. Vi har utvidgad den kommunala rösträtten så att det räcker om du bott på Åland ett år för att få rösta eller själv kandidera i valet. Det nya landskapsandelssystemet gör att det finns större ekonomiskt utrymme att utveckla verksamheterna i just din kommun.

Poströsta eller gå till valurnorna på söndag. Ta vara på din demokratiska rättighet. Det kanske är just din röst som blir den avgörande.
Britt Lundberg ( c )
Ansvarig för demokratifrågor i landskapsregeringen