DELA

Anton Nilsson står upp för viktiga åländska frågor

Jag hade själv inte möjlighet att närvara vid tisdagens debatt mellan Anton Nilsson och Camilla Gunell i Sittkoffs galleria, men av det reportage jag tagit del av så blir man både förfärad och sedan imponerad. Förfärad, men kanske inte förvånad blir man när Camilla Gunells kampanjchef Sara Kemetter försöker raljera med ”maskor och buskar” då det gäller fiskeri- och jordbrukspolitik.

Imponerad blir man sedan då Anton Nilsson står upp för några av de frågor som är ytterst viktiga för det åländska näringslivet. Det är uppenbart att Anton Nilsson som specialrådgivare fått en bra inblick i både lantbrukets och fiskerinäringens villkor.

Förutsättningarna för våra primärnäringar ser mycket olika ut inom EU. Lönsamheten på Åland för de flesta av lantbrukets produktionsgrenar är mycket ansträngd bland annat på grund av Rysslandsembargot och den som är insatt i dessa frågor inser att klimat-, miljö – och energifrågor också har stor betydelse för primärnäringarna.

Det skogsbruk som bedrivs på Åland och i Finland bidrar som exempel till en väsentlig kolbindning och genom att öka tillväxten i våra skogar kan Finland inom en snar framtid vara koldioxidneutralt.

HENRY LINDSTRÖM
VD ÅLANDS PRODUCENTFÖRBUND