DELA

Anton Nilsson inte mogen sin uppgift

Efter regeringen Sipiläs fall har många ålänningar och svenskspråkiga i Finland hoppats att en mera svenskvänlig regering ska träda till i Helsingfors. Valet av SDP:s partiordförande Antti Rinne som eventuell framtida statsminister har genomgående tagits väl emot av ålänningar och finlandssvenskar. Av de traditionellt tre stora partierna i Finland d.v.s. SDP, center och samlingspartiet är den allmänna bedömningen att SDP är en garant för ett tvåspråkigt Finland och ett enspråkigt svenskt Åland. Om detta förefaller det råda stor samstämmighet.

Det är därför både nedslående och sorgligt att läsa Antons Nilssons yttranden om socialdemokraterna i valintervjun 16 maj. Nilsson går också på person och tar sig rätten att definiera inte bara sina motiv utan också Camilla Gunells motiv för att kandidera till EU-parlamentsvalet.

Jag citerar Nilsson. ”För min del handlar det om att säkra ett svensksspråkigt mandat, för henne (Camilla Gunell) handlar det om att dra röster till finskspråkiga socialdemokrater”. Ett yttrande som tydligt visar att Nilsson inte är sin uppgift vuxen.

Socialdemokraterna i Finland har svenskspråkiga i sina led och de finskspråkiga socialdemokraterna är inte våra språkfiender. Att tillskriva Camilla Gunell rollen som en språklig förrädare är under all värdighet för en politiker som har ambition att var med EU-parlamentet som uttryckligen finns till för att förena EU-medborgare oberoende av politiska värderingar, olika statstillhörigheter, språk, religion och andra mänskliga rättigheter.

Anton Nilsson har all rätt i världen att uttala sig fritt. Det är lätt att i kampanjens hetta bemöta sin politiska motståndare osakligt. Väljarna kan tänka själva. För min del tycker jag att Nilssons attityder och uttalanden om finländska socialdemokrater är skadliga med tanke på det framtida regeringsarbetet. Dessutom saknar Nilsson respekt för Camilla Gunells person och politiska integritet samt hennes politiska insatser och framgångar.

BARBRO SUNDBACK (S)