DELA

Äntligen!

Mariehamns mest karaktärsfulla stadselement är de korsande Esplanaderna. De härstammar från länsarkitekten G. T. Chiewitz´ stadsplan ritad 1859, vilken två år senare blev utgångspunkt för stadsbyggandet.

Den breda kilometerlånga huvudesplanaden tvärs genom vår lilla stad har blivit en sevärdhet i världsklass. Den nord-sydliga har ett friare trädbestånd men en mer enhetlig bebyggelseinramning. Ett passande namn för esplanaden söder om gamla rådhuset kunde vara Chiewitzpark.

Staden har uppenbart en annan inställning. Under en stor del av året har man frikostigt upplåtit denna park till avstjälpningsplats för det privata företag som grävt diken för datakablar i stadens grönytor och parkmark. För oss, som gått här dagligen, har denna våldförelse känts respektlös. Men äntligen har företaget nu städat bort alla jord- och stenhögar, alla lastflak och asfaltberg.

Det blir snart tre år sedan Adolfssons vackra hus vid Västra Esplanadgatan revs. Ett stort hål i stadsbilden och ett rostigt stängsel invid gropen har sedan dess varit platsens signum.

Det är mer än ett decennium sedan Ålandstidningens anrika tvåvåningshus revs vid Strandgatan, stadens gamla paradgata. Alltför länge har platsen gapat tom och husgrunden hyst en bilparkering.

Tomterna må vara privata men stadsbilden är offentlig, den är allas vår gemensamma egendom. Det borde förpliktiga. När får vi säga äntligen också här?

Folke Wickström