DELA

Äntligen ordning i Medis

Äntligen tas det tag i Medis. Folk har gått hur som helst på kurser utan beslut i kommunernas organ. Ett resolut agerande från Medis och Sunds kommun blir vägvisaren. Medborgarna skall visas den rätta vägen. Inte fan kan man betala kurser själv hur som helst. Vi talar faktiskt om kommunal tjänsteproduktion. Det finns något som heter budgetdisciplin, moment och årsstat. Hur skulle samhället se ut om man kors och tvärs tog in pengar som inte är budgeterade.

Från sammanslagningsdebatten vet vi att kommunerna är bäst skickade att sköta medborgarnas väl och ve. På det hela taget har Medis gått på lösa boliner. Ryktet säger att man tar emot obevittnade ansökningar och läs och häpna: i endast ett ex.. Att nu frågan förs till kommunstyrelsen är säkert ett litet steg för sagda styrelse men definitivt ett stort steg för mänskligheten, ”a giant leap for humanity” som Neil sade på månen. Detta initiativ gör att alla ”uppretade skattebetalare” som jag vill vara språkrör för känner fräsch morgonluft.

Vi kan också hysa ett stilla hopp att alla flummare som står och pratar om att utveckla sig och ha trevligt och träffa kamrater på Medis inser att de är ute och cyklar. Utveckla sig och ha trevligt får man göra på egen bekostnad någon annanstans. Vill man träffa kamrater skall man gå med i en skytteförening. Punkt. Medis är allvarligare än så.
Äntligen skall väl det bli slut på tjafset att slå ihop kommunerna. Medisfallet visar tydligt att det är i de många kommunerna beslutskraften ligger. Jag ställer snarare frågan: Borde vi inte ha fler kommuner?. Det finns talande exempel där man gjort våld på naturliga kommunbildningar, Hellsö och Karlby samt Östra Saltvik, Västra Saltvik och Haraldsby är avskräckande exempel som reformatörerna borde ta lärdom av.

Trots allt vill jag varna för att kommunstyrelsen gör det lätt för sig och själva beslutar. Det naturliga och riktiga är givetvis att föra frågan till kommunfullmäktige. Det enda rätta är sedan att genom besvär se till att ÅFD kan avgöra frågan. För säkerhets skull kan man anhålla om prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen. Ett utlåtande från lagtingets lagutskott är aldrig fel.
Avslutningsvis borde det gå att få undervisande litteratur i hantering av frågor som denna rätt billigt. Jag tänker då på Sovjetrysslands överblivna material tex, ”Handledning för politruker”, ”Kölappen, byråkratens bästa vän” och ”Hänvisningshandledningundervisning för nybörjare”. De finns visserligen mest på ryska men det är till stor fördel för då kan de berörda inte ifrågasätta så mycket.
P. Romille