DELA

Äntligen nya skyltar

Äntligen ett initiativ från Bomarsundssällskapet som förverkligats!

År 2005 tog Bomarsundssällskapet initiativ till att välkomnande skyltar som beskrev landskapet Ålands autonoma och demilitariserade status. Skyltarna skulle sättas upp vid ankomsthamnarna på Åland och vid flygplatsen. Under årens lopp har frågan stötts och blötts otaliga gånger, men inte förverkligats förrän nu! (se bifogad tidslinje)

Kulturminister Johan Ehn tillsatte år 2013 en skyltkommitté med medlemmar från kulturbyrån, trafikavdelningen, museibyrån, Fredsinstitutet och Bomarsundssällskapet. Arbetsgruppen fick i uppdrag att komma med förslag till design och texter på skyltarna, samt var de skulle placeras. Under våren 2014 kom sedan beslutet från LR, angående skyltarnas text och utformning.

Beslutet tillfredsställde inte till alla delar Bomarsundssällskapets önskemål, men det var i sig positivt att LR kom med ett beslut, och på senhösten 2014 började förverkliga uppmonteringen av skyltarna.

Skyltar finns nu uppsatta i Västerhamn, Berghamn och Långnäs. Skylten i flygterminalen kommer senare.

Bomarsundssällskapet ser det som väldigt viktigt att upplysa de inresande till Åland om landskapets status. Detta borde i förlängningen väcka intresse och nyfikenhet hos besökarna att lära sig mera om landskapet Åland dess självstyrelse och demilitarisering. Ett intresse som kan bidra till ett ökat inresande och att besökarna förlänger sin vistelse på Åland.

Bomarsundssällskapet r.f.

Gm.

Folke Karlsson

ordförande