DELA

Äntligen dags för en ny Vårdöbro

Arbetet med att bygga en ny bro mellan Vårdö och Töftö börjar nu på riktigt. Det är verkligen på tiden. Vi gjorde vårt bästa för över ett år sedan att starta bygget men majoriteten i lagtinget valde att inte lyssna på de samstämmiga och tydliga expertutlåtanden som dömde ut den gamla bron. Där förlorade vi värdefull tid.

Vi vill understryka vikten av att bron nu med det snaraste byggs, för hela Ålands del. Det handlar om trygghet för såväl trafikanter som regionen som helhet. Ålands närmaste väg till fasta Finland och de viktiga marknaderna kring Åbo går via den norra skärgården.

Veronica Thörnroos (C), infrastrukturminister, Jörgen Pettersson (C), ordförande i finans- och näringsutskottet