DELA

Ansvarslöst av (Lib) och (S)

Som vi alla vet så har coronan påverkat ekonomin på Åland på många negativa sätt. I detta läge är det viktigt att känna till fakta, men vi skall inte späda på osäkerheten med att sprida överdrivna eller falska uppgifter.

I samband med presentationen av budgeten för 2021 framför Camilla Gunell (S), oppositionsledare och tidigare lantråd att lånen för landskapet blir 140 miljoner då budgeten godkänts

Faktum är att nuvarande lantrådet Veronica Thörnroos (C) har bett om en fullmakt ”för att uppta finansieringslån så att beloppet av tidigare upptagna och nya finansieringslån vid utgången av 2021 högst uppgår till 77 miljoner euro.”

Det är ansvarslöst av en oppositionspolitiker att komma med dylika fakenews.

Men Katrin Sjögren (Lib) oppositionsledare och även hon tidigare lantråd späder på ytterligare och hävdar att lånen kan uppgå till 200–300 miljoner innan mandatperioden är över.

Det kan hända att regeringen måste höja lånefullmakten för 2021 om exempelvis skatteinkomsterna från Finland minskar, men det rimliga är att underskotten sedan kan minskas från nuvarande läge. Detta innebär att lånen kanske uppgår till storleksordeningen 150 miljoner då budgeten för 2022 och 2023 har godkänts. Sedan är mandatperioden över.

Det är oansvarigt av (Lib) och (S) att komma med sådana skrämmande uppgifter, som kunde kallas fakenews. KS och CG leder två partier vars väljare representerar 30% av väljarkåren på Åland.

STEPHAN TOIOVONEN