DELA

Ansvarslösa kärnkraftsmotståndare

Ålands natur och miljö r.f., ÅMN, och andra kärnkraftmotståndare agerar ansvarslöst när man gör sken av att det finns alternativ till kärnkraften, utan att samtidigt peka på alternativen.
Det är ansvarslöst att förleda opinionen att tro att alternativen finns färdiga att förverkligas genom politiska beslut.
Det är ansvarslöst att politiker som påstår sig vara mot kärnkraft inte kan visa vad som kan ersätta kärnkraften.

För att alternativ till kärnkraft ska vara realistiska, måste alternativen påvisas. Det måste visas att den alternativa energiformen fungerar och kan byggas, vilken produktionseffekt den förväntas få, hur lång byggtiden blir, hur stor investeringen blir, förväntad teknisk och ekonomisk livslängd etc.
Om alternativet är besparing måste kärnkraftsmotståndarna konkret peka på områden där besparingar kan bli så stora att det ersätter kärnkraftverk. Man måste också redovisa vilka investeringar, och av vem, som måste göras för att uppnå besparingarna.

Politiker som är mot kärnkraft men inte kan redovisa trovärdiga alternativ är populistiska röstfiskare som vid valvinst inte har en aning om hur han/hon ska agera för att ersätta kärnkraften.
ÅNM skriver citat ”: ..med hjälp av smart energiteknik, nya elsystem och handelsavtal, olika förnyelsebara energilösningar och framförallt ett slut på energislöseriet, kan vi ställa om till en hållbar energipolitik kan vi ställa om till hållbar energipolitik ”, slut citat.
Nonsens, tills man har förklarat vad som menas.

Det måste erkännas att kärnkraften är farlig. Kärnkraften orsakar skador på miljön i olika skeden av driften. Men finns det andra energiformer som kan producera lika stora volymer energi som kärnkraften och som inte är farliga för människor och miljö?
Att bygga ett kärnkraftverk tar ca 15 år. Det är känt hur man ska bygga. Det är känt hur stor effekten blir i Megawatt. Det går att bedöma kostnader, inklusive förseningar och fördyringar. Det går att förutsäga om investeringen kan bli lönsam. Det går att förutsäga produktionskostnaden per kwh.

Vad innebär ”smart energiteknik”? Vilka nya elsystem har man i åtanke? Vad kommer det kosta att utveckla och driftsätta ”smart energiteknik” och ”nya elsystem” ? Vad ska det avtalas om i handel med energi?
Kan”smart energiteknik” byggas? När kan effekten av ny teknik ersätta befintlig kärnkraft?
ÅNM påstår att kärnkraft är dyr. Den är inte dyrare än att kärnkraftsmotståndare tycker att relativt billig el som kärnkraftverk producerar hindrar utveckling av alternativa energiformer.

Hälften av den energi som produceras i Sverige baseras på kärnkraft vilket innebär att ca hälften av Ålands elförsörjning är baserad på kärnkraft.
På Åland kan vindkraft byggas som motsvarar behovet av el på Åland, om det blåser. Men det gör det inte alltid. När vinterhögtrycket sänker temperaturen under -15 grader och vindmöllor står orörliga i stiltjen, så är Åland strömlöst.
Vem ska stå för Ålands elförsörjning när stiltjen gör oss strömlösa i vinterkylan? Oljekraften i Tingsbacka? Eller kolkraftverk, som i Kina?

Riksdagskandidater på Åland tävlar just nu om vem som är mest mot kärnkraften. Utan att redogöra för alternativ. Det närmaste man kommer är, ”satsa på forskning och utveckling”.
Det är ansvarslöst att påstå att forskning och utveckling skulle ersätta fortsatt satsning på kärnkraft.
Det är nödvändigt med forskning och utveckling, men kärnkraften kan inte monteras ner innan det finns resultat från forskning och utveckling i form av energiformer som kan ersätta kärnkraften.

Forskning och utveckling kommer att hitta en ersättare för kärnkraften. Men dröjer det tiotals eller hundratals år?
Det är ansvarslöst att planera för avveckling av kärnkraften innan vi har en annan känd energiform.
ÅNM och andra kärnkraftsmotståndare förslår energibesparing. Visst, men hur mycket kan sparas? Vem ska spara? Och vad kostar det att spara och vem ska göra investeringen? Vem ska besluta om besparingsåtgärder som kommer att beröra enskilda personer på rättvist/orättvist sätt?
Det ansvarslösa kärnkraftsmotståndet är baserad på skräck och rädsla snarare än på en hederlig och trovärdig analys.

För att kärnkraftsmotståndet ska bli trovärdigt så måste dom som propagerar för nedläggning bemästra sin rädsla och diskutera realistiska alternativ. Kärnkraftsmotståndarna kan inte bara kräva stop och nedläggning för att sedan lämna alternativen till någon annan.
Det ansvarslösa kärnkraftsmotståndet måste ersätta med ett ansvarstagande för att få fram alternativen först. Sedan kan kärnkraften avvecklas.
Bengt Hagström
Mångstekta, Åland