DELA

Ansvarslös politik

Replik till Johan Ehns m.fl. insändare 31/3/2011
Socialdemokraterna tog sitt ansvar och gick på en återhållsam linje beträffande driftsutgifterna för 2011. Vi protesterar dock mot att nedskärningar nu görs utan urskiljning och därmed hårt drabbar bland annat små ideella föreningar. Det är aldrig fel att använda det goda omdömet då man beslutar var man skära och var inte.

Då det gäller vår syn på stadens finanser hänvisar vi till vår reservation till 2011-års budget, daterad 1/11/2010. I reservationen påtalar vi att överstora investeringar leder till överskuldsättning. Vi måste senarelägga en del investeringar och bara bygga det vi har råd med. Att minska driftskostnaderna med 1 miljon euro år 2012 anser vi vara ansvarslöst. Detta kommer att innebära kraftiga försämringar i stadens service till medborgarna och även ha negativa konsekvenser för stadens anställda. Vi accepterar inte en sådan politik.
Karl-Johan Fogelström (S)
Barbro Sundback (S)