DELA

Ansvarslös oppositionspolitik än en gång

Det är smått tragiskt att oppositionspartierna Ålands Framtid och Liberalerna fortsätter att slå på propagandatrumman i ett läge där det åländska livsmedelsklustret befinner sig i ett ytterst besvärligt läge. Brage Eklunds och Mats Perämaas insändare 25/9 bekräftar samtidigt än en gång att oppositionen inte tar ansvar varken för regler eller ekonomi.
Huvudsaken är denna gång att framställa sig själva som livsmedelsklustrets stora räddare. Verkligheten är den motsatta.

I vanlig ordning saknar ÅF och lib underlag för sin attack på bl.a. Åländsk Center. Tvärtom agerar oppositionen i avbytarfrågan direkt kontraproduktivt sett ur producenternas synvinkel.
Detta gäller särskilt förslaget om att förkasta avbytarlagen och därmed förslaget om att förkasta finans- och näringsutskottets förslag om att brukarna erhåller höjda stödprocenter per avbytardag i väntan på att LR får klart med EU-kommissionen om ett undantag från en färsk EU-förordning (förordningen som trädde ikraft 1 juli i år binder omedelbart medlemsländernas händer i väntan på ett eventuellt s.k. gruppundantag).

Tack och lov insåg majoriteten i lagtinget att oppositionens förslag hotade att utsätta producenterna för en stor osäkerhet om huruvida avbytarsystemet är förenligt med EU-rätten. Seriösa lagstiftare ska alltid sträva till att respektera regelverket och därmed undvika nya problem för både förvaltningen och producenterna.
Även de av oppositionen framlagda s.k. klämmarna är i hög grad kontraproduktiva eller saknar relevans. Regeringsblocket har visserligen all anledning att både säkerställa att det nya avbytarsystemet fungerar den 1 januari 2015 och noggrant följa med hur livsmedelsklustret påverkas av Ukraina-krisens sanktioner.

Men i motsatts till oppositionen måste LR se till helheten och bl.a. beakta det faktum att lantbrukets inkomstsida i första hand är en fråga för Finlands regering och riksdag. För det andra ska vi på Åland ta lärdom av de svårigheter som det första finska stödpaketet möter.
Vem ska stödjas? Producenterna eller exportörerna? Vilka produkter ska prioriteras? Ett talande exempel är att även om hela finska stödpaketets 20 miljoner euro riktades till mjölkleverantörerna, skulle effekten bli under en cent per levererad liter.

Exemplet ovan visar att vi aldrig via offentliga medel kan kompensera störningar på marknaden. Däremot kommer vi inom Åländsk Center att verka för att det nya avbytarstödet faktiskt blir en tillgång för producenterna och att anslagen för investeringsstöd i Ålandsbudgeten framöver svarar mot livsmedelsklustrets behov.
Centern har lyckats trygga såväl ett hållbart LBU-program som avbytarsystemets överlevnad. En del producenter må vara besvikna men för ett parti som har endast sju av 21 ”regeringsmandat” bakom sig, är resultaten hittills tillfredsställande.
Harry Jansson
Partiledare
Åländsk Center