DELA

Ansvarsfullt= tillåtet

Bäste Jörgen Pettersson (C).

Ett barnberspektiv på lagstiftning är välkommet, men lägg det gärna då också på den icke-fungerande lagstiftning vi har idag. Betänk 16-åringen som ser vuxna skåla på torget eller smussla med en cider, trots att han vet att det råder totalförbud. Kanske han får höra förklaringen att ”just det där förbudet behöver man inte ta så allvarligt på”. Att det finns ens finns sådana förbud urgröper både minderårigas och vuxnas respekt mot andra förbud, bland annat den nolltolerans mot 18-åringars drickande, som vi kommit överens om i landskapsregeringens handlingsprogram mot risk- och missbruk.

Påståendet om att landskasrergeringen vill ”släppa vinet fritt” stämmer inte. Förbudet kvarstår, men ett undantag om skötsamt alkoholförtärande tillfogas: bara under förutsättning att du sköter sig, inte stör eller äventyrar andras rätt kan du förtära alkohol. Och detta bara i ”park eller därmed jämförbar plats”. Det ansvarsfulla alkoholdrickandet kan vid behov ytterligare begränsas av polisen i stöd av 58§ alkohollagen (till exempel i samband med skolavslutning) och genom att tolkningsföreskrifter införs. Landskapsregeringens förslag bygger inte på antagandet att alla kan hantera alkoholens effekter. Det bygger på att rötäggen som inte kan hantera alkoholen ska bestraffas, medan ansvarsfull alkoholförtäring av skötsamma medborgare kan tillåtas.

Wille Valve

Kansliminister.