DELA

Ansvarsfullt flyktingmottagande

Debatten går hög i hela Europa och också i våra närområden gällande de stora flyktingströmmarna. Denna debatt har resulterat i att många länder idag har partier som motsätter sig eller vill minska invandringen till sitt land. Många av dessa partier har vunnit stort inflytande.

En annan vinnande part är de ligor och personer som transporterar dessa utsatta människor som tvingas fly sitt land. De stora förlorarna är alla de människor som tvingas fly för sitt liv.

Självklart medför flyktingmottagande vissa ekonomiska påfrestningar för mottagarländerna, men vår medmänsklighet måste alltid väga tyngre och vi måste komma ihåg att vi behöver inflyttning för att kunna utveckla vårt samhälle. Självklart ska även vi ålänningar ta vårt ansvar för för flyktingmottagande och vi behöver en kreativ diskussion om formerna för integrationen. Moderat Samling anser att vi måste fokusera på hur vi hanterar vårt flyktingmottagande så att det blir till gagn både för de som tvingats lämna sitt hemland och för oss som tar emot dessa människor.

Ett ansvarsfullt flyktingmottagande handlar om att ta emot så många behövande vi kan och att säkerställa dessa människors möjlighet till ett fullgott liv. En av de viktigaste nycklarna är språket. Andra viktiga nycklar är att vi alla möter dessa människor utifrån de förutsättningar de befinner sig i och bjuder in dem att bli en del av vårt samhälle.

Åland är en försvinnande liten del av detta globala samhällsproblem. Men kanske kan just vår litenhet göra att vi kan bygga en integration som kan stå som förebild för andra. Hos oss i Mariehamn finns ett beslut om att ta emot 20 flyktingar. Låt oss alla se till att det blir bra, såväl för flyktingarna som för hela vårt samhälle.

Vi välkomnar en kreativ och ansvarsfull diskussion.

Nina Lindfors MSÅ

Clas Öfverström MSÅ