DELA

Ansvarig utgivare ansvarslös

Nina Fellman har uttalat sig i en ledare i Nya Åland 22/9 2010 och slagit fast att alternativmedicinen är bättre än skolmedicinen eftersom den förra är bättre på att se hela människan, bättre på att lyssna och bekräfta. Det får hon gärna tycka privat men att använda sin publicistiska makt för att torgföra den åsikten är oansvarigt.

Två skäl gör att jag känner mig förpliktigad att gå i svaromål.
Det första skälet är de sjuka människorna, patienterna.
Det finns olika kategorier av människor som söker sig till alternativmedicinen. En grupp är relativt välmående människor som försöker kurera ofarliga småkrämpor på allehanda sätt. Att denna kategori betalar hundratals euro för till exempel homeopatiskt vatten som varken gör nytta eller skada ser jag som en relativt harmlös företeelse. Som läkare har jag dock på nära håll sett andra kategorier. Jag har sett äldre par där den ena partnern drabbats av obotlig dödlig sjukdom med snabbt förlopp, det sparkapital som var tänkt att användas på ålderdomen spenderas på resor till ”kliniker” i Mellaneuropa och förutom att mista sin livskamrat så lämnas den överlevande kvar med skulder att betala. Jag har sett, även här på Åland, patienter som avbrutit verksam behandling för att sätta sin tillit till alternativmedicinen.
Att som Nina Fellman gör, uppmuntra dessa människor att söka sig till alternativmedicinen är fel. Det finns alternativmedicinare som drivs av altruistiska motiv men de allra flesta arbetar för att maximera den ekonomiska vinsten.

Det andra skälet är personalen vid ÅHS. Många har pratat med mig och känt sig illa berörda. Alla inom ÅHS jobbar med den så kallade skolmedicinen som grund, i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet som det brukar uttryckas. Att påstå att personalen inom ÅHS skulle vara sämre att se hela människan än vinstmaximerande alternativmedicinare, det borde efterföljas av en ursäkt.
Så vill jag också passa på att reda ut en missuppfattning. Det är inte så att allt som sker inom skolmedicinen är vetenskapligt förklarat. Men det är en styrka om olika behandlingsmetoder kan testas så att overksamma metoder rensas ut och resurserna används så att de gör största möjliga nytta. Vi strävar efter det som brukar kallas EBM, ”evidence based medicin”.

Jag vill ge Nina Fellman rätt på några punkter. Det finns fortfarande mycket kvar att förbättra inom skolmedicinen, det gäller både bemötande, helhetssyn och förmåga att ta till sig nya behandlingsformer på ett konstruktivt sätt. Jag har dock lite svårt att tolka vad hon egentligen tycker beträffande alternativmedicinen. Chefredaktörens resonemang påminner om en sketch som Hasse och Tage gjorde en gång och som gick ungefär så här: Den lätt paranoide äldre mannen förklarar att han inte litar på bankerna. Han anger många skäl till varför det är bättre att förvara pengarna i madrassen som alternativ till att låsa in dem i bankfacket. Men efter alla ”goda skäl” så bestämmer han sig för att för säkerhets skull låsa in madrassen i bankfacket.

Nina Fellman prisar alternativmedicinen men för säkerhets skull ska vi rensa bort allt som inte är bevisat och, ”in med det seriöst och erfarenhetsbaserat läkande” skriver hon.
Eller som vi inom professionen skulle kunna uttrycka det, ”in med EBM”. Är vi egentligen överens?
Peter Rask
Förvaltningschef
Ålands hälso- och sjukvård

Om mycket är vi helt säkert överens. Min ledare var absolut inte skriven för att ”prisa” alternativmedicinen, däremot att lyfta fram goda och dåliga sidor i både skol- och alternativmedicin. Det tycker jag att jag tydligt gjorde.
En ledare om ett så brett område innehåller av nödvändighet generaliseringar, men jag har nog aldrig anklagat ”personalen inom ÅHS” för att vara bättre eller sämre på något.
Mina personliga erfarenheter av skolmedicin är nästan uteslutande goda, så det var inte det jag skrev om. Däremot är det mitt jobb som chefredaktör att diskutera allt, och ifrågasätta allt. Andra debattörer får gärna, gärna säga emot. Till exempel en förvaltningschef. Kanske förstår vi varann bättre när vi pratat om saken.
Nina Fellman
chefredaktör
Nya Åland