DELA

Ansvaret är var och ens

Regeringen i Helsingfors har beslutat att införa ett coronapass som kan användas inom kultur- restaurang och fritidssektorn. För besök till offentliga inrättningar som sjukhus, skolor och skatteverket samt liknande skall inte coronapass behövas.

På Åland har ledande person uttalat sig mycket kryptiskt om coronapasset. Bland annat har man sagt att frågan är komplex och svår, kan strida mot grundlagens fri- och rättigheter och att passet kan undergräva tilltron till myndigheterna. Personligen har jag svårt att uppfatta komplexiteten och svårigheterna i detta fall. Passet måste lagstadgas och kommer således att genomgå en granskning av sin grundlagsenlighet. I Tyskland har ett likanande pass infört. Den nordiska lagstiftningen är till sin natur liknande den tyska.

 

Syftet med coronapasset är att förhindra spridning av den s.k. deltavarianten av det virus som leder till sjukdomen covid 19. Under sensommaren har deltavarianten spridits i första hand bland unga vuxna som naturligt nog vill vara ute i svängen sommartid.

Att kräva coronapass för att gå på restaurang eller till krogen är därför en ganska logisk åtgärd för att minska smittspridningen. Den tveksamhet som våra makthavare visar i detta sammanhang tror jag att i första hand bottnar i en omtanke om restaurangbranschens lönsamhet.

Om man svänger på kuttingen blir frågan betydligt mera delikat. Det är frivilligt att avstå från att vaccinera sig. Den rättigheten tillkommer alla. Däremot är det tveksamt om man dessutom har rätten att smitta andra. Enligt mig är det logiskt att den som av olika skäl väljer att inte vaccinera sig krävs mer försiktighet än den som vaccinerat sig. Ett sådant krav är att så länge deltavarianten sprids särskilt på krogen bör de som inte är vaccinerade stanna hemma tills faran är avblåst. Då minskar vi risken för överbelastning av ÅHS i fråga om testningar och smittspårning. Ansvaret för att inte smitta måste i första hand tas av dem som inte är vaccinerade.

 

Restriktionerna har varit mycket besvärliga för kultur- och fritidssektorn. Teatrar, konserthus bibliotek och andra kulturinrättningar har varit tvungna att stänga planerade produktioner om och om igen. Detta har inte bara skadat institutionernas anställda utan också mängder av artister som jobbar som frilans.

En hel del artister har drabbats av depression och börjat tvivla på sitt yrkesval. Med införandet av ett coronapass kan föreställningar och konserter göras säkra. De allra flesta inom denna sektor välkomnar tillkomsten av ett coronapass. Må vara att det dröjer innan det kan tas i bruk. Passet bör skapas i demokratisk och rättslig ordning eftersom det innebär begränsningar i vissa medborgares d.v.s. de icke vaccinerades fri- och rättigheter.

I Italien har man också infört ett coronapass. Majoriteten av befolkningen välkomnar passet. En talesperson i den hårt coronadrabbade staden Bergamo i norra Italien berättar att när det blev klart att passet skulle införas ökade antalet som önskade vaccinera sig. Det visar att frågan om att eller att inte vaccinera sig är i högsta grad en social fråga. Man skall absolut få välja bort vaccinering men då måste man ta konsekvenserna och minska sina sociala kontakter.

BARBRO SUNDBACK