DELA

Ansvaret är ministerns

I kölvattnet av diskussionen om Matbanken och vem som har ansvar för att ingen ska gå hungrig till sängs i landskapet påstår socialminister Katrin Sjögren och liberalen Rolf Lindqvist att socialpolitiken ska skötas av de kommunala myndigheterna. En sanning med modifikation och som kräver en kommentar. Socialpolitiken är ett behörighets- och lagstiftningsområde för Ålands lagting. Ansvarig för den åländska socialpolitikens innehåll och utveckling är socialminister Katrin Sjögren. De ekonomiska stöd som ingår i den åländska socialpolitiken finansieras delvis av landskapet och delvis av kommunerna och kommunerna beviljar stöden på basis av ansökan.

Den som inte har råd att köpa mat på grund av svag ekonomi kan hos kommunens sociala myndigheter anhålla om utkomststöd. Det åländska utkomststödet är för närvarande lägre än det finländska. Utkomststödet prövas enligt familjestorlek och andra variabler men ser man till utkomststödets grunddel för en ensamstående person så är det på Åland 406,63 euro per månad och i riket 419,11 euro per månad. Med grunddelen ska man klara av det som i grundlagen kallas för oundgänglig försörjning. Eftersom prisnivån på Åland är hög är det givet att utkomststödet är ännu svagare på Åland än i riket. Regeringen och minister Katrin Sjögren har ansvaret och bör omgående förbättra det åländska utkomststödet så att det är minst samma som i riket men helst mer med tanke på de höga levnadskostnaderna på Åland.

Att skylla på kommunerna i denna fråga samtidigt som man avslår en begäran om tilläggsanslag för Matbanken visar klart regeringens ovilja att förbättra livsvillkoren för dem samhället har skyldighet att bära omsorg om.
Barbro Sundback (S)
Carina Aaltonen (S)
Camilla Gunell (S)