DELA

Ansvar och samhällets signaler

Som lagtingsman bör man känna till skillnaden mellan ”avkriminalisering” och ”legalisering”. Som lagtingsman har man även ett större ansvar än en lekman att den information man presenterar är korrekt. Skillnaden mellan ”avkriminalisering” och ”legalisering” är avsevärd. Juridiskt och i de signaler samhället sänder.

Även om synpunkter från enskilda polismän man råkar träffa på stan kan vara intressanta, så är de ganska meningslösa om man vill bilda sin en uppfattning om hur CDT hanterar missbrukare. En enskild polisman kanske kan ha uppfattningen att fallen ”hamnar i byrålådan” och att ”inget händer”, men den uppfattningen behöver inte överensstämma med verkligheten.

Under perioden 2009–2015 ökade antal fall hos CDT med 38 procent. Under 2015 hanterade CDT 10 380 fall och utfärdade ett beslut i 8 661 fall. Några exakta siffror över just det årets beslut finns inte, men baserat på siffror från 2011 var 15 procent av besluten punitiva, det vill säga någon form av straff.

Det vanligaste straffet är en typ av reseförbud och att regelbundet kontakta exempelvis socialarbetare. Majoriteten undgår visserligen straff, men det är i så fall frågan om personer som i stället genomgår rehabilitering, eller som är ”förstagångsförbrytare”.

På detta sätt signalerar samhället mycket tydligt att det inte är OK att använda droger.

Anders Gustafsson