DELA

Ansvar för välfärd

Regeringen har genom sin tilläggsbudget visat sina ambitioner, den liberala gruppen har varit med i arbetet och stödjer givetvis regerings mål. Vi behöver omgående skapa ett trendbrott vad gäller de offentliga kostnaderna och vi behöver genomföra strukturella förändringar.

Hållbarheten är i fokus, vi ska ha ett gott samhälle även på sikt. Vi behöver arbeta med miljö, sociala frågor och ekonomi. Därför ska regeringen bland annat ta fram en energi- och klimatstrategi, regeringen ska bygga upp ett ”Ungdomens hus” som ska fånga upp ungdomar som idag faller emellan och ekonomiskt ansvar ska tas. Regeringen har både hjärta och hjärna, var och en ålänning ska vara förvissad om att landskapsregeringen fortsättningsvis värnar om de utsatta.

Att rusta Åland för framtiden är inget lätt uppdrag men vi är redo att axla det ansvaret tillsammans med regeringen. Åland är en fantastisk plats och vi arbetar för att det ska förbli så även för kommande generationer!

Liberala lagtingsgruppen