DELA

Ansvar för människor är värdefullt

Vi Liberaler gick till val på att det är lika värdefullt att ansvara över människor som pengar.

I en kartläggning av lönerna som Mariehamns Stad gjorde våren 2016 kan man konstatera att ekonomiskt ansvar och personalansvar väger tungt när olika grupper i personalens löner jämfördes. Ingenstans noterades ansvar över människor. Varken barn, ungdomar eller äldre.

Vi vill arbeta för att löner ska vara jämställda på riktigt.

I stadsstyrelsen har vi under fler möten behandlat stadens förslag till jämställdhetsplan. Under ärendets gång har vi Liberaler gett förslag om återremiss av planen för att ytterligare göra förtydliganden och föreslagit konkretiseringar. För att en jämställdhetsplan skall uppnå större resultat är det viktigt att det är konkret vad gäller tidsplanen och ansvarspersoner.

Om man vill nå resultat för jämställdheten så är det centralt att det i planen tydliggörs och analyseras var vi står idag och hur vi uppnår våra mål i jämställdhetsarbetet.

För oss liberaler är det viktigt att arbeta med frågan på alla plan, i alla sammanhang. Inte bara när det är valår utan när det finns möjlighet att påverka.

Julia Birney

Liberal stadsstyrelseledamot