DELA

Ansvar för framtiden

Idag läser jag att Ålands landskapsregering söker två drifttekniker till sina fastigheter. Och än en gång kan jag konstatera att vi inte har jämlika löner i vårt samhälle!
Som drifttekniker till stadens fastigheter förutsätts en gymnasieutbildning och gärna en inriktning mot el,- eller vvs-arbete eftersom arbetet till viss del består av tekniskt arbete. Lönen ligger mellan 2143 – 2736€/mån.

En sjuksköterska har en högskoleutbildning på minst 3,5 år förutom gymnasieutbildningen. En sjuksköterska innehar ett omvårdnadsansvar och ansvarar för läkemedelshanteringen och läkemedelsadministreringen till patienten och har dessutom ett medicintekniskt avancerat arbete! Vi ska helst ligga ”steget före” i det som händer och sker. Vi arbetar ständigt med många bollar i luften samtidigt och vi arbetar självständigt. Vi finns på plats dygnets alla timmar under årets alla dagar och vårt arbete kan utgöra skillnaden mellan levande och död!
Hur kan det då komma sig att en sjuksköterskas grundlön inte är högre än en driftteknikers? Att vi valt att arbeta inom sjukvården kan väl rimligtvis inte betyda att vi därför ska vara underbetalda?

En strejk är egentligen inget alternativ men vi har ett ansvar, och det ansvaret är att se till att vårt arbete värdesätts på samma sätt som andra arbeten med motsvarande utbildningsnivå för att vi även i framtiden ska få unga att utbilda sig inom vårdyrken. Tiden när Florence Nightingale var verksam för 150 år sedan är förbi!
Att vara sjuksköterska är inget kall  …  inte i dagens samhälle!
Veronica Holmström
sjuksköterska