DELA

Anställ tills vidare

Vem jobbar deltid 9 månader, ofrivilligt?

De senaste åren har jag på nära håll upplevt hur situationen är för elevassistenter på Åland. Få arbeten har så osäkra anställningsvillkor som elevassistenter. Det är mer regel än undantag att assistenterna endast anställs för läsåret, dvs från mitten av augusti till början av juni, trots att det inte borde vara så. Få kommuner gör det korrekta och anställer tillsvidare. Detta skapar stor osäkerhet för den anställde och kan leda till reella problem, t.ex. då man behöver ta ett lån.

Enligt 3 § arbetsavtalslagen (FFS 2001/55) ska elevassistenter ha tillsvidare arbetsavtal. Ett visstidsavtal kan ingås endast av grundad anledning, såsom t.ex. ett vikariat. Att kommunen inte kan erbjuda arbete på sommaren är ingen godtagbar anledning. Arbetstagaren kan däremot permitteras, ifall arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfäll igt. En ytterligare förutsättning är, att arbetsgivaren inte skäligen kan ordna annat lämpligt arbete eller utbildning som motsvarar hans behov.

Då en elev som börjar första klass konstateras behöva assistent är det troligt att behovet kvarstår många år framöver. För barnets bästa är det av intresse att samma person kvarstår som assistent eftersom det kan ta halva terminen att jobba ihop sig. Baserat på ovanstående ska alltså assistenten anställas tillsvidare. Så, är det inte dags att göra det rätta för alla parter?
Mikael Stjärnfelt (Lib)