DELA

Anställ expertsjukskötare

Sjuksköterskeyrket utvecklas ständigt, och att nyttja sjuksköterskors (och närvårdares) fulla kompetens och kunnande är smart och kostnadseffektivt, och även hållbart.

Det här kan göras på flera sätt, dels genom den rätt så vanliga vidareutbildning för sjuksköterskor som redan funnits länge (t.ex vidareutbildningar inom anestesi, barnsjukvård eller till barnmorska) och dels kan man ha vårdpersonal med vidareutbildningar inom olika områden att ha egna mottagningar.

Man kan även anpassa sig till den internationella utvecklingen och planera tjänster och arbetsprocesser och anställa kliniska expertsjukskötare. Yrkesbenämningen internationellt är Nurse Practitioner, Advanced practice nurse och Expert nurse. I Sverige används avancerad specialistsjuksköterska.

Expertsjukskötaren kan systematiskt undersöka patienten, göra anamnes och fastställa vårdbehovet, ordinera undersökningar och medicinering (varierande rättigheter i olika länder), diagnosticera och ansvara för vården av vanliga akuta och kroniska hälsoproblem och tillstånd, dvs. ge en helhetsmässig vård.

Andra viktiga ansvarsområden är att leda och koordinera hälsopromotion och hälsofrämjande ar-bete, att remittera samt skriva in och ut patienter från vårdinrättningar. Därtill skall en expertsjuksköterska leda, evaluera, utveckla och förbättra verksamheten samt idka forskning.

ÅHS borde ta ett steg framåt genom att planera arbetsprocesserna och tjänstestrukturen så, att man kan anställa expertsjukskötare i tjänster, vilka såväl vad gäller tjänstebeskrivning som avlöning är anpassade till en expertsjukskötares kompetens och befogenheter.

Pernilla Söderlund (Lib)