DELA

Anonyma svar i en plastflaska

Vi har kunnat läsa om att man eller kvinna går från hus till hus på Vårdö för att fråga om man är för eller emot flyktingmottagning i kommunen.

I medier verkar detta enbart refereras okritiskt och förefaller att ses som ett positivt fenomen. Men vad innebär det egentligen och vad innebär det i förlängningen för det åländska samhället? Dessutom görs det just på Vårdö, med allt som hänt där under de senaste veckorna. Vad händer med dem, som inte skriver under denna ”frivilliga” lista?

Vissa delar av vår landskapsregering talar ofta om det ”moderna ledarskapet”. Är detta ett resultat? Är detta en form av åsiktsregistrering? Är denna form registrering i enlighet med gällande lagar? Personer, som inte skriver under den ”oskyldiga” listan måste ”förklara” varför de inte vill göra det.

Å andra sidan, så skriver väl många under för att behålla arbete, förtroendeuppdrag och social gemenskap. Hur blir det sedan i fortsättningen för de personer, som av olika orsaker vill träda ut ur kyrkans gemenskap? Kommer de automatiskt att få en stämpel av att vara emot flyktingmottagning?

Och hur är det med de som inte tillhör kyrkan? Det finns ju till och med lagtingsledamöter, som inte tillhör kyrkan. Ska vi då a priori anse att de är emot flyktingar?

Förr i tiden markerade prästen i kyrkboken vem som deltog i nattvarden, och vilka inte. När de deltog första gången efter barnsbörden och så vidare.Vill det ”moderna ledarskapet” på Åland att denna registrering skall utsträckas också till andra kommuner? Vilken bli sedan nästa fråga, där man måste visa att man är regeringen trogen? Är det detta som är det ”moderna ledarskapet”?

Vart är vi på väg? Är det ett övervakningssamhälle? Är det ett samhälle med angiveri? Vart försvann det öppna och toleranta samhället?

Det förefaller som om vi fjärmar oss det demokratiska samhället och närmar oss ett mer auktoritärt statsskick med förebild i de forna öststaterna. Men en del av regeringen kanske fortfarande ser dessa samhällen som en förebild?

Denna namninsamling har uppenbart inspirerats, även om den inte har sanktionerats, av regeringens ”moderna ledarskap”. I lördags var jag ut till Vårdö och körde längs den idylliska gamla postvägen och knackade på många dörrar för att göra en lite ovetenskaplig gallup kring flyktingmottagning i Katrinas eller kanske snarare kapten Nordkvists gamla hemtrakter.

De fick svara ”ja” eller ”nej” på en gul lapp. Svaren gavs anonymt i en plastflaska. Resultatet kommer jag att presentera i lagtinget på fredag då vi har en öppen och fri debatt angående misstroendet mot regeringen.

Det är då vi skall föra en debatt om vem vill fortsätta med detta ”moderna ledarskap” och vem som vill byta ut det.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati