DELA

Ännu om förebyggande folkhälsoarbete

Tack klinikchef Birgitta Hermans för detaljerad lista om aktuella projekt inom det preventiva folkhälsoarbetet. Den inspirerar även läsare att söka sig till projekten. Liknande har man haft redan tidigare vilka har givit resultat men tydligen icke tillräckligt om man tänker t.ex. våra folksjukdomar. Jag håller helt med att hela samhället ska göra hälsokonsekvensanalyser och ha hälsotänkande i sina beslut.

Informationen har en stor betydelse i förändringsarbetet. Det att politiker i valtider och även annars tar upp prioriteringar skall tjänstemännen inte ta som kritik. Det handlar om tydliga budskap om politiska prioriteringar, synpunkter som är viktiga för att utveckla verksamheten för människornas bästa. Allt är föränderligt i livet så även samhällsutvecklingen. Politikernas roll är att följa och driva utveckling i samhället och tjänstemän är de sakkunniga och förverkligar besluten.

I samarbete

Hannele Vaitilo (Lib)