DELA

Ännu mera felaktigheter om vaccin

Replik till Eva Sjölunds replik i Nya Åland 15/1.
Eva Sjölund! Jag gladde mig redan då jag läste din insändare i tidningen Åland 12/1 då det verkade som om du i viss mån modererat din ståndpunkt om vaccin och nu kunde tänka dig att tillåta denna i U-länder. Nu verkar du dock igen ha bytt fot. Dessutom praktiserar du det retoriska greppet att flytta målstolparna: Så fort någon av dina felaktigheter rättas, tar du upp nästa och här är Internet ett sannskyldigt ymnighetshorn för sådana som du som verkar sakna medicinska kunskaper och förmåga till källkritik.
Du verkar inte förstå skillnaden mellan bakterier och virus och du verkar inte heller förstå hur vacciner fungerar eller skillnaden mellan antibiotika och vaccin. Själva grundprincipen för vaccination är ganska enkel, men det betyder inte att alla vaccin är likadana, lika litet som alla sjukdomar är likadana. Varje medicinsk intervention måste utvärderas separat. Att som du gör, hävda att all vaccination är fel, bottnar mera i en religiös övertygelse än i någon förståelse av orsakssamband. Det om det, över till dina nya felaktigheter:
Polio är ingalunda utrotad, man var på god väg, men tack vare religiösa mörkermän och antivaxare som du har sjukdomen kommit tillbaka i flera regioner där den en gång ansetts utrotad, bland annat i Mellanöstern och Afrika. Samma med sjukdomar som mässling som ansågs utrotad i USA. Vaccinationsgraden sjönk och så sent som för ett par dagar sedan hade man ett större utbrott där smittkällan var Disneyworld i Kalifornien. Exempelvis mässling är mycket smittsamt och det räcker med en smittbärare på ett nöjesfält för att potentiellt smitta hundra eller tusentals.

I dina funderingar om influensavaccin och smågrisar har du blandat ihop H1N1 och H1N2. Att det kan uppstå problem med vissa vacciner har ingen förnekat, men det är då ett argument för vidare forskning och bättre kontroll, inte för att sluta med vaccinationer.
Att även vaccinerade kan bli sjuka tycks du inte förstå, men det är mycket enkel matematik: Anta att ett tänkt vaccin är 96% effektivt och du har 1000 personer som utsätts för smitta. Då har du 40 personer som kan bli sjuka och alla är vaccinerade. Att vaccinerade blir sjuka är således inget bevis på att vaccin inte skulle fungera, utan bara ett bevis på att det inte är 100% effektivt. Dock är även 96% skydd bättre än 0% skydd. Att färre blir sjuka minskar risken för de som är ovaccinerade. De skyddas av flockimmuniteten som tvärt emot är en högst reell företeelse och ingen ”skröna” som du hävdar.
Pertussis B är inte heller ”vaccinresistent”. Det är i stället så att det finns många olika typer av Pertussis B och vaccinet är olika effektivt mot dessa. Vad som har hänt är att vissa stammar mot vilka vaccinet är mindre effektivt har blivit vanligare. Vad det beror på är ännu forskarna oeniga om.

Jag vet inte vilka myndigheter som enligt dig rekommenderar alla att vaccinera sig mot säsonginfluensan. Igen verkar du vara dåligt påläst. Såväl ÅHS som THL har specifika rekommendationer att vissa riskgrupper bör vaccinera sig, ingalunda alla.
I brist på annat försöker du även med, lika dåligt underbyggda, ekonomiska argument. Tror du verkligen att inte hälsovården kan räkna? Du kunde precis lika gärna hävda att det är onödigt att ha säkerhetsbälten i bilar! Det har ju hänt att folk skadats av bältet och dessutom är det bara en liten del av bilarna som råkar ut för olyckor.
Du sparkar vidare in öppna dörrar då du hävdar att vaccinationsprogrammet bör utvärderas. I de flesta länder, så även våra, finns det myndigheter som har just detta till sin uppgift. Där arbetar läkare och immunologer för att väga vilka interventioner som är verksamma och vilka som är kostnadseffektiva. Om du vill veta mera så är det bara att besöka THLs eller Folkhälsomyndighetens hemsida. Med detta inte sagt att man passivt skall tro på vad myndigheterna säger. Sund skepsis är alltid bra, men att som du, gång efter annan, torgföra rena felaktigheter är bara pinsamt.
Notera att jag till skillnad från dig aldrig gett någon rekommendationer i medicinska frågor. Det enda jag gjort är att gång efter annan korrigera de felaktigheter du skrivit.
Anders Gustafsson