DELA

Ännu lite om bergvärme

Att liberalerna lyssnar till sakkunskap är väl ganska naturligt – fattas bara annat; vi har till uppgift att tillsammans med andra ta ansvar för hur kommunen använder sina skattemedel. Intäkterna ska räcka till mycket och användas så att så många som möjligt har nytta av dem.
Jomala har en rätt stor investeringsmassa som man skuffar framför sig; dels i form av redan beslutade investeringar som inte har kunnat förverkligas ännu utan har överförts från tidigare år, dels i form av nya önskemål för de närmaste tre åren. För att kunna genomföra alla dem och lite mer än så, behövs att det blir pengar över när verksamhetskostnader är betalda och avskrivningar är gjorda.

Förvaltningarna har haft som målsättning att bland mycket annat föreslå investeringar som på sikt innebär inbesparingar på driftsidan. En sådan är installation av bergvärme i de tidigare omnämnda fastigheterna, som minskar de årliga driftkostnaderna med omkring 45.600 jämfört med nuläget. Det är såna åtgärder som ger utrymme för god service åt kommuninvånarna och investeringar i annat, exempelvis vägförbättringar och gång- och cykelvägar.
Den liberala gruppen:
Saija Petäjä, KST
Tony Lundberg, PBN
Kaj Backas, KFG
Roger Eriksson, KFG