DELA

Ännu angående Folkhälsans lekparker

Går från bedrövad till riktigt förbannad. Möttes denna morgon av beskedet att det med all sannolikhet är Backeberg som ska bort den 1:a september. Den 1:a september? Det är den 13:e maj i skrivande stund. Sommarlovet står inför dörren. Är en hel park med barn utan parkplats när höstterminen börjar? Jag som förälder har åtminstone inte blivit erbjuden något alternativ. Faktiskt ännu inte ens fått ett formellt beslut i saken i postlådan.

Det märkligaste i det hela är att det de facto är Backeberg som har dom bästa faciliteterna att rumstera en hel park med barn. En rymlig stuga för matpaus med långbord, stor toalett, utrymme för klädbyten, egna klädkrokar – i det hela ett mycket välplanerat och fräscht varmutrymme. Sen att parken är belägen på betryggande avstånd från vägar är nästan för bra för att vara sant. På det hela taget ett väldigt överskådligt och tryggt stä lle för barnen. Dessutom är den på ett socialpedagogiskt välplacerat läge i anslutning till fotbollsplaner, gångstigar, etc. Besöker beslutsfattarna överhuvudtaget inte platser innan dom från ett skrivbord beslutar att lägga ner? Fast faktum är att alla vet att Backeberg är den kvalitetsmässigt bättre parken.

Till beskedets karaktär hör nämligen att parken i Västernäs ska rustas för att höja standarden. Det beskedet fick en annan förälder som ringde runt. Förstår jag det här rätt – det finns alltså pengar till att rusta, men inte till att betala löner till två 15-timmars tjänster?
Viktigt att hålla i minne nu är att Backeberg är den enda parken av denna typ i norra delen av staden. Ändå röstar staden att parken i Västernäs är den som fortsätter. Varför tvingar man in föräldrar i en konkurrenssituation? Skapa konflikt mellan stadsdelarna? Låt oss för enkelheten ponera att beslutet grundar sig på att Staden utvecklar den södra delen – det byggs nytt, man vill erbju da service (som en morot för att få inflyttare), man vill satsa där pengarna finns. Det är dit man styr skattepengarna. Kanske? Vad annars? Vore en lättnad att bli bevisad fel i detta antagande. Att barnens bästa inte är i fokus nu förstår åtminstone alla.

I Ytternäs bedriver Mariehamns församling en liknande verksamhet i Margaretagården. Det resulterar i två likvärdiga verksamheter i den delen av staden och ingen verksamhet i norra delen av staden. Var finns nytänkande? Var är samarbetet över gränserna? Var är välviljan? Var är samarbetet med Jomala? Varför samarbetar inte Staden med kyrkan i södra delen av staden och med Folkhälsan i norra delen av staden? Till exempel.För barnens skull. Utveckla två fullgoda verksamheter och gör alla nöjda. Jag utmanar er beslutsfattare – tänk utanför boxen.
Camilla Ingerström-Diaz
Förälder