DELA

Anmärkning på trottoarombyggnad

Jag har fått slutsyneprotokollen gällande Ålandsvägens ombyggnad samt trottoarombyggnaderna (Skillnadsgatan, Norragatan och Västra skolgatan) från stadens infrastrukturavdelning. Kunde konstatera att det faktiskt finns några anmärkningar gällande Ålandsvägen men något om den strippade busskuren vid hotell Savoy sägs det ingenting om. Skall bli intressant att se var turlistor med mera skall fästas.

Den ekonomiska uppgörelsen gällande Ålandsvägen skulle vara klar senast vecka 46 men har tydligen blivit försenad för den har jag inte erhållit ännu.

Vad gäller trottoarombyggnaderna är allt klart och godkänt trots att tjänstemännen frångick de föreskrivna plattorna. Intressant är att krediteringen till de billigare plattorna, vilken tjänstemännen godkänt, utgör 1 916,40 euro. Enligt prislista bör den riktiga krediteringen vara drygt 9 000. Vad skillnaden beror på kan man bara gissa sig till!

Sten-Åke Häggblom