DELA

Anmälningsskyldighet i socialvården

Vid årsskiftet fick vi en ny socialvårdslag. Där kan man läsa i den 48§ att personalen inom socialvården nu har en anmälningsskyldighet om det finns missförhållanden i socialvårdens verksamheter, likt Lex Sara som finns i Sverige.

Det åligger kommunen eller serviceproducenten att informera sin personal om denna anmälningsskyldighet och vid vilka omständigheter denna anmälan ska göras, samt om förfaringssättet för detta. Viktigt är att komma ihåg att anmäla både då det finns ett uppenbart missförhållande i verksamheten, men även vid risk för missförhållanden. Den personal som anmäler ska inte bli föremål för negativa motåtgärder.

Avsikten är att missförhållanden kan, och ska, åtgärdas i ett tidigt skede, då det kan röra sig om varierande orsaker, så som; brister i klient- eller patientsäkerheten, illabehandling av klienter, begränsning i de grundläggande rättigheterna, risker i verksamhetskulturen eller frågor om vårdpraxis. Det här kan ses som en slags kvalitetssäkring över verksamheten och är till hjälp vid utveckling, då de vidtagna åtgärderna när de redovisats, ska leda till att socialvården är av god kvalitet.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)