DELA

Anhörigstödet oersättligt för att klara äldreomsorgen

Sosseseniorerna är en nybildad grupp 60-plussare, ålders- och sjukpensionärer inom Ålands socialdemokrater som träffas några gånger per år för att diskutera aktuella frågor som berör medlemmarna.

En aktuell fråga som berör äldre anhöriga är Folkhälsans planer på att stänga sitt dagcenter för demenssjuka på grund av för liten beläggning. Flera av sosseseniorerna har personliga erfarenheter av den stora betydelsen av ett fungerande dagcenter både för klienterna och för de anhöriga. Klienterna får stimulans och de anhöriga får avlastning för det tunga arbete de utför. Avlastningen gör att de anhöriga orkar fortsätta sköta de demenssjuka hemma. Tack vare de anhörigas insatser slipper samhället kostnaderna för dyra platser inom äldreomsorgen.

De äldre i samhället blir allt fler och antalet demenssjuka fortsätter att öka. Det är både kortsik tigt och dumt av samhället (läs kommuner och landskapsregering) att snåla på stöd till demensvård i form av dagverksamhet och avlastningsplatser. Faktum är att samhällets totala kostnader för demensvård och för äldrevården överhuvudtaget blir betydligt lägre om samhället ger stöd till olika åtgärder såsom demensvård, färdtjänst, stöd till hissar osv. Med stöd kan de äldre bo hemma längre. Ska man nå målet att 90 procent av 75-plussarna ska bo hemma måste landskapsregeringen och kommunerna stöda alla de åtgärder som gör detta möjligt. Det är oväsentligt om dessa stöd är lagstadgade eller inte, det avgörande är att sådant stöd är ett klokt sätt att hålla samhällets kostnader för äldreomsorgen på en rimlig nivå.
Sosseseniorerna genom
Eva Törnroos (s)
Hillevi Ahlbeck (s)
Kalle Fogelström (s)