DELA

Angelica vann frågesporten

Frågesporten som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ordnade på skördemarknaden är avgjord.
Vinnaren är Angelica Sagulin, Saltvik, som fått välja mellan ett veterinärbesök, en radonundersökning i luft eller analys av ett vattenprov och då valt ett veterinärbesök hos ÅMHM.
Iris Silverström, Mariehamn, får en grönsakskasse från Solklart i andrapris. ÅMHM tackar alla som deltog i frågesporten och gratulerar vinnarna.

Och så de rätta svaren.
Får djuren stå ute på vinter? Krävs miljöprövning för min luftvärmepump? Här följer svaren på ÅMHM:s frågesport vid skördemarknaden.

Primärproducenter
Alla i livsmedelskedjan ska veta hur de ska göra för att trygga en god livsmedelskvalitet till slutkunden. Livsmedel ska också kunna spåras tillbaka till producenten. Därför ska alla primärproducenter registreras och ha en egenkontroll. Detta gäller bl.a. jordbrukare och fiskodlare, men även t.ex. fiskare, svamp- och bärplockare som säljer livsmedel vidare till kiosker, matserveringar eller till förädling. ÅMHM inleder ett projekt under 2010 för att fånga upp dem som berörs av lagstiftningen.

Miljöprövning
Miljöprövning behövs för aktiviteter som kan påverka miljön. Bl.a. ska muddringar över 50 m2 prövas av ÅMHM. Viktigt att komma ihåg är att vattenägarnas godkännande behövs och att det råder ett generellt muddringsförbud från april till och med september.
Just nu har ÅMHM en kampanj för att fånga upp pågående miljöstörande verksamheter som saknar godkännande. Exempelvis berörs avloppsanläggningar över 25 person-ekvivalenter, begravningsplatser, avfallstransport, lackerare och de som har plats för över 30 djurenheter. Efter den 30 november kräver miljöskyddslagen att verksamheter som pågår utan prövning ska lämnas till åtal, varför alla som känner sig berörda bör kontakta ÅMHM.

Djurskydd
Många är oroliga för djur som står ute i snön, men de tar ingen skada om de kan söka skydd. De får också tjockare vinterpäls då de vistas mycket ute. ÅMHM har ansvar för djurskyddet och utför även regelbunden provtagning av djur för att upptäcka smitta, utreder matförgiftningar och upprätthåller beredskap ifall en smitta skulle spridas bland djur eller till människor genom vatten eller mat. Just nu finns det risk för att den smittsamma djursjukdomen blå tunga, Blue Tongue, kan komma till Åland. Det är därför tillsvidare förbjudet att importera idisslare såsom getter, kor och får. Detta gäller också import från Sverige där sjukdomen finns.

Radon
Radon kommer från berggrunden och kan ta sig in i hus i gasform eller genom vatten från berggrunden. Det finns två huvudsakliga orsaker till radonproblem, dels användning av s.k. blåbetong fram till mitten av 70-talet eller att huset konstruerats med källare eller platta direkt på eller med tunt jordlager till berg där radon förekommer. Radon i vatten mäts av ÅMHM laboratoriet medan provdosor för luft kan fås från Strålsäkerhetscentralen, www.stuk.fi.

Brunnsvatten
Om du har egen brunn rekommenderas du att kontrollerar vattnets kvalitet. I grävda brunnar kan bakterier leda till problem, medan exempelvis fluorid är vanligt förekommande i borrade brunnar. Vid höga fluoridhalter riskeras benskörhet för äldre och vattnet bör inte ges till barn då det kan skada tänder och benstomme. Om bakterier finns i vattnet bör källan till föroreningen åtgärdas eller brunnen tas ur bruk, medan radon kan luftas bort och ett filter installeras för att minska fluoridhalten.

Laboratorietjänster
Vårt laboratorium kan utföra alla normalt förekommande mikrobiologiska och kemiska analyser för livsmedel, vatten och jord. Så svaret på frågan är att laboratoriet kan hjälpa jordbrukare med näringsanalyser på jord så att de lättare kan optimera gödslingen.

För mer information eller frågor kontakta gärna vårt kansli i Hälsans hus, fd Hälsocentralen, på Norragatan 17, tel. 528 600, www.amhm.ax.

Med vänlig hälsning,

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund