DELA

Angelägna åländska frågor

Den landskapsregering som tillsätts efter höstens lagtingsval samt den riksdagsledamot som väljs i mars har många angelägna frågor att ta itu med.
Sjöfartsfrågorna tycks äntligen alla vara överens om att kräver fortsatt engagemang.
Lika tydligt är det inte bland partier och riksdagskandidater med angelägenheten att se till att Åland äntligen får den fulla självstyrelse som vi blev lovade av Finland 1920 – 1921 och som Färöarna uppnått på betydligt kortare tid utan att ha en internationellt förankrad självstyrelse.

Vi vet att sittande regering har suttit och värpt på det språkpolitiska program som en kommitté under lantrådets (c) ledning överlämnade till regeringen i april. Det har nu gått tio månader sedan dess så vi vet nu att de partier som är representerade i regeringen inte prioriterar svenska språkets ställning högt. Vi vet också att nuvarande riksdagskandidaten Gunell (s ) reserverade sig mot programmet.
Vi övriga ledamöter i kommittén sammanfattade våra åsikter bland annat på följande sätt:

Problemen med ett ökande finskspråkigt inflytande i den åländska vardagen är:
-att många enskilda ålänningar och myndigheter utestängs från viktig, aktuell information
-att underlaget för ny arbetskraft begränsas genom att personer med utbildning i Sverige – inte minst de åländska ungdomarna – har svårt att finna och utöva ett yrke på Åland. Därmed begränsas in- och återflyttningen västerifrån.
-Att möjligheterna att styra Åland på svenska blir kringskurna, vilket går emot självstyrelselagen och Ålands status som enspråkigt svenskt landskap i ett tvåspråkigt land.

Kommittén
anser att det åländska nationalitetsskyddet urholkas på ett oroande sätt eftersom ålänningarnas möjligheter att fungera i vardagslivet utan att behöva kunskaper i finska kraftigt inskränks.
Detta som ett litet utdrag av vad vi i kommittén (Gunell (s) undantagen) ansåg då? Möjligen anser inte heller lantrådet längre detta då han inte lagt fram språkprogrammet för lagtinget för behandling ännu.

Och vad anser riksdagskandidaterna om denna för oss ålänningar grundläggande fråga.
Tänker ni tillse att svenska språket behandlas likvärdigt med finskan på varor som tillverkas i Finland.
Sedan skulle jag gärna vilja ha riksdagskandidaternas syn på några för oss köpmän viktiga frågor.
Vad tänker ni göra för att vi skall kunna importera varor lika enkelt från Sverige som från Finland? Också detta en synnerligen angelägen språkfråga.

Tänker ni tillse att vi får ner matmomsen till svensk nivå? Vilket skulle sänka prisnivån i jämförelse med Sverige.
Tänker ni arbeta för att vi åländska butiker skall kunna sälja vin till turister och ålänningar vilket skulle gynna speciellt butiker i skärgård och glesbygd. Eller vill ni fortfarande skydda finska statens vinmonopol på självstyrda Åland?
I den händelse ni svarar jakande på ovanstående frågor vore det intressant att få veta hur och när vi kan vänta oss åtgärder.
Betänk att en del människor och även politiker står och ser på vad som händer medan andra ser till att det händer. Till vilken grupp hör våra riksdagskandidater.

Ja, detta är några konkreta frågor vars svar är angelägna för många ålänningar.
Max Sirén