DELA

Angående ungdomsrådet

Efter att ha hört flera sakkunniga i frågan om ungdomsrådet har kulturminister Johan Ehn bestämt sig för att det inte ska bli något ungdomsråd. Istället ska det finnas ett ungdomsforum, som ska hållas tre till fyra gånger om året. Ett av dessa tillfällen ska vara ett årligt ungdomsparlament.
Något ungdomsråd har det inte funnits på Åland sedan 2006, däremot så anordnades det ett ungdomsparlament i höstas. Där klubbade bland annat vi ungdomar igenom en motion angående ungdomsrådet. Motionen var skriven av en arbetsgrupp för ungdomsparlamentet, de hade föreslagit att ungdomsrådet, bestående av 30 medlemmar och 5 till 6 styrelsemedlemmar, skulle sammankalla till ungdomsparlament varje år.

Beskrivningen av det ungdomsråd vi föreslog skulle lägga fokus på kontinuiteten i rådet. Vi lade vikt vid ungdomsrådets inflytande och faktiska bestämmanderätt. Det viktiga var en reell påverkan vilket skulle ske igenom att rådet skulle fungera som en remissinstans.
Beskrivningen av det ungdomsforum vi läst om i tidningarna skulle snarare finnas till som just ett forum. En plats där unga människor skulle träffas tre till fyra gånger i året och prata.

I ärlighetens namn så tror inte vi att det behövs fler forum att träffas i. Det praktiskt taget svämmar över av politiska ungdomsgrupper. Vill du vara med i en politisk grupp så finns det möjlighet till det.
Alla de deltagare som var med i ungdomsparlamentet 2011 var med och klubbade igenom motionen om ungdomsrådet. Arbetsgruppen som skrev motionen har lagt ner många möten på att ta fram förslaget, politikerna hävdade att de ville att vi unga själva skulle forma vad vi ville verka i. Men ändå, efter att ha hört med några sakkunniga har kulturminister Johan Ehn ändrat sig och ska nu sammankalla till ett ungdomsforum istället. Även här säger han att de unga själv ska forma hur de vill att mötena ska se ut. Har vi inte tydligt visat hur vi vill ha det redan?
Röd Ungdom