DELA

Angående recensionen

Tack för din väldigt positiva recension, Magnus Mobrandt. Och du har naturligtvis rätt i flera av dina påpekanden, men i rättvisans namn måste jag komma med ett bemötande även om det inte hör till att kommentera recensioner. Jag hade inte kunnat skriva boken utan Toves medverkan. Det var hon som hade dagböckerna och det var hon som sökte upp mig.

Att boken kan uppfattas som en partsinlaga var vi medvetna om. Svårt att undvika eftersom texten till stor del baserar sig på den ena partens dagböcker. Motpartens argument kommer fram i Thorvald Erikssons anföranden, debattartiklar och skrifter, som jag har försökt återge så opartiskt som möjligt. Men det lyckas inte alltid, vilket nog märks.

Vilka var motståndarsidans argument? I stort sett de som förs fram på insändarsidorna, där debatten verkar ha varit hätskare än i landstinget, åtminstone om man kan lita till referaten i tidningen Åland.

Vilka var motståndarna? Några namnlistor för och emot finns inte i dagböckerna, inte heller i tidningen Åland. Möjligen hade det gått att lista ut vem som fanns i vilket läger genom att läsa landstingets protokoll. Det återstår att göra.

Det var roligt, intressant och inte minst lärorikt att arbeta med boken. Om arbetet gjordes om från början nu skulle vi antagligen få med nya infallsvinklar. Men det här får räcka, än så länge.

Harriet Tuominen