DELA

Angående parkeringsplatser vid Ålands hälso- och sjukvård

Med anledning av den senaste veckans skriverier i tidningarna känner vi att det är på sin plats att komma med några förtydliganden. Klagomål från patienter och besökare om problem att hitta parkeringsplatser har funnits under flera års tid och ÅHS har också under många år försökt lösa problemet genom olika insatser. Flera parkeringsplatser kan inte skapas på befintligt område och på grund av nybyggnationer och ökande antal anställda på området har problemet förvärrats ytterligare.
För att försöka komma till rätta med problemet har ÅHS därför fr.o.m. november 2011 infört nya parkeringsregler, främst för personalen, med syftet att frigöra fler patient- och besöksparkeringsplatser. Då tidigare försök att lösa problemet inte har givit resultat har man även tagit beslut om att införa kontrollavgifter vid felparkering. Dessa åtgärder har bl.a. resulterat i att ett flertal obehöriga långtidsparkerade bilar försvunnit från området och frigjort parkeringsplatser.
Än så länge har varken ÅHS eller bevakningsföretaget Control Risk givit ut några kontrollavgifter eller hot om sådana då vi vill ge de nya parkeringsreglerna lite tid att hitta sin rätta form.

Nu, då de nya parkeringsreglerna varit i kraft i några veckor, kan vi konstatera att det kontinuerligt under dagen finns flera lediga besöksparkeringar och att klagomålen från patienter och besökare upphört.
Innan bevakningsföretaget Control Risk inleder sina bevakningsrundor vill vi passa på att informera alla som besöker ÅHS området att det på besöks- och patientparkeringarna gäller 4-timmars parkering med P-skiva. Om man inte har en P-skiva finns det möjlighet att hämta en sådan från informationen innanför huvudentrén. Väktarna som patrullerar området kommer även att ha P-skivor till hands att dela ut till den som behöver. Om man behöver stå längre tid än 4 timmar kan man få ett tillstånd för det från den klinik man är remitterad till eller från informationen innanför huvudentrén.
Inledningsvis kommer man även enbart att ”lappa” felparkerade bilar med information om att bilen varit felparkerad och en uppmaning om att parkera annorlunda nästa gång. Så småningom, när kontrollavgifterna börjar delas ut, finns det uppgifter på kontrollavgifter om vart man kan vända dig om man har frågor.

De nya parkeringsreglerna har medfört att det under de senaste veckorna periodvis varit problematiskt för ÅHS personal att hitta en parkeringsplats. Vi hoppas att det ska lösa sig på sikt genom bl.a. omfördelning av platser och, i den mån det är möjligt, skapande av nya parkeringsplatser.
ÅHS strävar till att på sikt lösa parkeringsproblemen för såväl patienter och besökare som för personalen.
Peter Rask
Förvaltningschef, Ålands hälso- och sjukvård
Johan Larsson
VD, Control Risk