DELA

Angående Kulturnatten

Anders Samuelson från Väddö visade i gårdagens (17.8) Nya Åland intresse för ett svar beträffande olägenheter som han upplevt i samband med årets Kulturnatten.

Programmen under Kulturnatten arrangeras av ett flertal olika och varierande antal aktörer som tillsammans årligen arrangerar evenemanget. Kulturen i Mariehamns stad stöder evenemangen genom att ko-ordinera marknadsföringen samt betala ut bidrag till vissa aktörer.

De involverade kommer säkert att vid det årliga utvärderingsmötet diskutera det som Samuelson berör i sin insändare. Det konstnärliga innehållet som smaksak kan alltid diskuteras.

Facebook-sidan Mariehamns_kultur erbjuder också möjligheter till vidare diskussioner beträffande arrangemang och allmänna kulturfrågor i Mariehamn. Titta gärna in.

Personligen och spontant tror jag, som lokal musikant med två framträdanden under kvällen, att den ruskiga väderleken spelade en stor roll i år. De ekonomiska realiteterna spelar säkert också en viss roll.

Tom Eckerman

Kulturkommunikatör

Mariehamns stad