DELA

Angående Godbygolfen

Vill bara meddela att min inställning i markfrågan inte har förändrats alls sedan det begav sig.
Efter att ha pejlat läget bland mina väljare som också var undertecknare av namnuppropet med över 2000 namnunderskrifter för att bevara Grelsby kungsgård i landskapets ägo, är den samlade uppfattningen att ett arrendeavtal inte kan accepteras då detta av naturliga skäl skulle bli skrivet på tillsvidare basis vilket i princip innebär ett markbyte.
Då kommunen nu förbereder ett ställningstagande i golffrågan så vill jag meddela att jag inte har och inte har haft några invändningar mot en bana i Godby förutsatt att markfrågan löses utan inblandning av Grelsby kungsgård.
Hälsningar
Bernt Randelin