DELA

Angående folkomröstningar

Att ha tre ja/nej frågor i en folkomröstning borgar för utmaningar i tolkningarna.

Det är väldigt lätt att med tre alternativ fördela vikten så att den gynnar antingen den ena eller andra åsikten.

Det är därför det absolut vanligaste att man har en ja eller nej frågeställning. Dock kan även den missbrukas.

Exempel klassikern:

Har du slutat att misshandla din fru ?

Om du bara kan svara ja eller nej i den frågan, så erkänner du att du har misshandlat oberoende om du gjort det eller ej.

Största problemet med just de här tre frågorna är att de är viktade till fördel för oppositionen, i och med att man har två alternativ som gynnar deras linje (oberoende vilken deltagarna väljer) och endast en för motparten.

Det kallas för Nudging inom beteendevetenskapen och det innebär att trots att frågorna i sig ser oskyldiga och relevanta ut så påverkar man resultatet i folkomröstningen till sin egen fördel.

Så tyvärr detta förfarande som kan se ut som demokratisk är inget annat än försök att påverka demokratin med osjysta medel (omedvetet eller medvetet låter jag vara osagt).

Det är bland annat därför man skall ha en opartisk instans som gör frågeställningen i folkomröstningar, allt annat är oseriöst.

Mats Adamczak

Web Behavior Analyst