DELA

Angående Föglötrafiken igen

Såg i tidningen att landskapsregeringen snarast kommer att bjuda ut trafiken med ny färja mellan Föglö och Lumparland. I tidningen hänvisades det till att lagtinget gett fullmakt för färja och inget annat. Och det kan gott stämma. Men det beslut som togs då var enligt min uppfattning att tillse att få trafiken att fungera framgent. Då framstod för de flesta färja som enda alternativ. Med förkortat färjpass.

Efter det har fakta om tunnel och möjlighet att bygga tunnel framkommit i en jämn takt. Jag upplever andemeningen med fullmakten från lagtinget var att fixa trafiken. Då var inte en tunnel ett seriöst förslag. Att idag hänvisa till det beslutet att omfatta endast kortrutt med färja i upphandlingen känns inte för mig riktigt rätt.

I samband med presentationen av nya färjan så bekräftas att trafiken från Sottunga och Kökar skall gå via Föglö. Det betyder att den föreslagna färjan inte räcker till utan det måste bli dubbla färjor.

Det bjuds ut en laddbar hybridfärja samt en reservfärja. Det låter bra med laddbar hybridfärja. Men varför är inte båda laddbara elhyrid? Vi får hoppas att reservfärjan är åtminstone dieselelektriskt driven.

För att klara trafiken Föglö – Lumparland när Kökars och Sottungas trafik leds över Föglö krävs att båda färjorna körs. En kan knappast räcka till. Det har tidigare skrivits om att all skärgårdstrafik skulle ledas över Föglö. Om den tanken förverkligas så är man långt förbi taket angående Lumparland Föglö med dessa två färjor.

Finns överhuvudtaget kostnaden för att köra med dubbla färjor med i beräkningarna? Har lagtinget gett fullmakt för att köra med dubbla färjor? Och om all skärgårdstrafik leds över Föglö behövs ytterligare färja till. Och varför kalla det reservfärja då det egentligen är en kompletteringsfärja?

Ytterligare, är det så att de som skall förbi Föglö kommer att ha förtur jämfört med Föglöresenärer?

Jag vidhåller att det känns konstigt att inte andra än redare får ge bud. Nu får man inte se hur det står kostnadsmässigt mellan färjor och tunnel.

Ett felaktigt beslut kan bli dyrt för hela Åland.

CLAS-FOLKE HANSEN