DELA

Angående drogtester

Som sjöman gick jag glatt till en läkarstation i stan för att få ett läkarintyg, som ren rutin. Tills snabbtestet gav utslag för amfetamin. Det var då mardrömmen började! Vad?! Jag vet ju inte ens var jag får tag i det, har jag fått nått i mig någonstans? Hjärtat rusade och mött av en arrogant läkare som bara fnyste åt mig, ”varför kommer du hit om du tagit amfetamin ”(Kort omsättningstid har jag lärt mig nu) försökte jag stammande fråga om mina mediciner. Skickad på dörren började jag läsa på? Det visade sig snabbt att de mediciner jag tar i sällsynta fall kan ge utslag för just amfetamin på just de snabbtest läkarstationerna använder. Jag googlade vidare och hittade THL:s hemsida där man upplyser läkarstationer om att man alltid måste ta ett andra mer säkert masspektrometisk test vid positivt snabbtest. Jag ringde ansvarig läkare, men han svarade att det bara kostade mycket och gav samma resultat.

Stärkt av min googlade kunskap och min vetskap om att jag inte använt amfetamin gick jag samma dag till en läkarstation i Jomala, och där var alla värden ok.

I dagens värld där fler och fler företag kräver drogtester, krävs också att läkarföretagen hänger med i utvecklingen och kan leverera vattentäta resultat. En läkarstation på Åland kan inte och vill inte göra detta. Så kanske det bör vara ett kriterium när man som företag väljer en leverantör för företagshälsovård?

Besviken och upprörd över hur en läkarstation bryter mot en entydig och tydlig praxis från THL, antagligen för att spara pengar anmäldes både läkare och läkarstation till Valvira, som vidarebefordrade anmälan till Landskapregeringen. Jag har försökt kontakta läkarstationen, men bara fått en indrivningsfaktura som svar på mina frågor.

DESILLUSIONERAD