DELA

Angående byggregler och diverse

Bruno Fransholm (i fortsättningen BF) har i ett flertal insändare haft åsikter om byggbranschen och dess regelverk.
Jag har inte för avsikt att påbörja någon debatt så detta är min första och sista insändare angående detta.
Först vill jag beklaga att BF har en märklig inställning till byggbranschen som han beskriver i otaliga insändare trots att han under en stor del av sitt verksamma liv varit involverad i branschen. Antingen är det hans dåliga samvete nu som på ålderns höst framtvingar skrivandet eller så är det ett försök att få en förändring. BF måste komma ihåg att det var under hans verksamma liv som de nu fuktskadade byggnationen förverkligades.
Hade det inte varit bättre att under den verksamma perioden aktivt deltagit i uppbyggandet av kommande generationers kunskap! Byggbranschen har föreningar och även möjligheter att ge information och de nu verksamma föreningarna tar säkert emot konstruktiv kritik och kunskap om BF har möjlighet att dela med sig.
EMIL (energi och miljötekniska föreningen) hade ett stort kompetenshöjande utbildningsprogram, stött med EU pengar, under år 2003-2006, som många inom byggbranschen deltog i. Och jag är säker på att om BF aktiverar sig så är det fullt möjligt att föreningarna inom branschen hjälper BF att ordna seminarier, kurser, och så vidare angående de problem branschen har.
Byggbranschen har säkert problem lika som alla andra branscher men att problemena skulle vara så stora som BF anger tycker jag är en liten överdrift.

Egentligen svarar jag på BFs insändare bara av en orsak och det är regelverket (normerna / bestämmelserna ) som nu BF i de tre senaste insändarna har haft som röd tråd.
Den 21.11.06 går BF hårt åt de svenska reglerna och anger krasst att alla hus som byggts med svenska regler i princip bara är att elda upp. (min tolkning av BFs text).
BF vet säkert att hundratals hus på Åland är byggda med svenska regler, det är ett fåtal av dessa hus som har problem.
Den 2.01.2007 har BF en ny insändare, ca 6 veckor efter den ovannämnda, då plötsligt hade BF läst Vasabladet och erhållit uppgifter att Vasa stad har ett otal med fuktskadade hus byggda med finska bestämmelser?? Märkligt, var det inte de finska bestämmelserna som var bra och tillförlitliga.
Är det inte så att det är kunskaperna kring regelverket-normerna-bestämmelserna som kan förhindra skador?

Nu till det jag ville säga från början: DET är därför vi in branschen arbetar för att få använda svenska regelverket för att kunna förstå reglerna-normerna-bestämmelserna på vårt språk.
BF har i någon av insändarna sagt att Finlands byggbestämmelsesamling finns på svenska. Men handledningsböcker och normer finns ej översatta. Det har säkert BF kännedom om?
I insändaren den 15.01.07 anges igen att ”om man tar in de svenska byggbestämmelserna så blir det mera kaotiskt tillstånd%u2026..”.
Av vilken anledning? tillståndet måste väl bli mer klarlagt om vi kan läsa och förstå bestämmelserna!

Att påstå som BF gör att Sveriges byggbestämmelser skulle vara ”sämre” än de finska bestämmelserna förstår jag inte. Har BF kunskap om de båda regelverkena så att BF kan göra ett dylikt påstående? Jag betvivlar det!
Jag vill påstå att skillnaden i regelverkena är försumbara och har inget med säkert byggande att göra.
Däremot kunskapen påverkar byggnationen.
Därför måste vi påverka kunskapen!
Dalkarby 2007-01-16
Erik Hjärne