DELA

Angående blufforskaren och Agenda 21

Mitt tio veckor långa kontrakt med Agenda 21 tog slut den 12 augusti. Det innebär att jag inte längre kan tala för Agenda 21-kontorets räkning och i denna insändare alltså skriver som privatpersonen Isac Boman.

Mitt uppdrag bestod i att organisera en sommarkampanj med vattentema. Som kampanjearbetare arbetar man mycket självständigt, och initiativet att bjuda hit Rasmus Gaupp-Berghausen (RGB) var helt mitt eget. Det finns många lurendrejare, knäppgökar och kvacksalvare bland forskare precis som inom andra yrkesgrupper. Min uppfattning är att RGB inte tillhör den skaran.
Han har en lång akademisk bakgrund och han har i egenskap av vattenforskare bland annat forskat i jordmineralers interaktion med vatten vid det som idag är biovetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns universitet, tidigare Kungliga veterinär- och jordbruksuniversitetet i Köpenhamn. Detta område skrev han också sin första magistersavhandling om. Sin andra magistersavhandling skrev han vid Wiens Lantbruksuniversitet (Universität für Bodenkultur) som en del av ett större forskningsprojekt på hormonstörande substanser i österrikiskt vatten i vilket han arbetade med vattnets kemiska sammansättning på nanonivå. Googla RGB endocrine modulators för detaljer om detta projekt. De senaste åren har hans fokus legat på vattenkristaller.

I Dan Browns bok ”Den förlorade symbolen” är vattenkristaller en del av dramaturgin och det är tacksamt för en deckarförfattare eftersom det är ett laddat ämne som berör. För den som är intresserad av oberoende research är denna bok faktiskt en bra början med väldokumenterade källor på i debatten nämnda teman. Grundmetoden för vattenforskningen är dock inte fullt lika spektakulär som äventyren i Browns böcker. Med hjälp av en pipett droppas en milliliter vatten på en glasskiva som fryses ner till drygt minus 20 grader celsius.
Efter nedfrysningen tinas vattnet upp under ett mikroskop i en temperatur på minus 5 grader celsius. Detta gör att en liten snöflinga bildas på toppen av det frusna vattnet i storleken av ungefär 0,3 millimeter. Det är dessa kristaller som fotograferats i RGBs försök. Ett exempel på hur det har gått till är att vatten exponerats för mikrovågor och sedan droppats på 50 skivor. Ytterligare 50 skivor används som jämförelsevatten. Vad som verkar ligga i sakens intresse är att vattenmolekyler som utsätts för yttre stimuli påverkas genom att bilda nya hexagonala kristallformationer i fast form.

När Fredrik Granlund frågade om hur jag kan veta att RGB:s forskningsresultat är riktiga berättade jag om denna metod, vilket inte framgår av artikeln i Ålandstidningen tisdagen den 14 augusti. Granlund hade så sent som i måndags dessutom chansen att intervjua RGB själv om detta.
Till skillnad från Nya Ålands och Ålands Radios journalister ansåg han detta vara överflödigt att göra före han drog sina slutsatser. Förståeligt nog har dessa tre lokala medier bildat sig skilda uppfattningar om RGB. Tilläggas bör att Granlund inte ens närvarade vid den föreläsning som artikeln och hans ledare i Ålandstidningen måndagen den 20 augusti handlar om.

Om jag skulle jag ha bjudit in en homeopat skulle det ha varit naturligt att be om ursäkt för detta. Även jag inser att en sådan inte har någon som helst relevans för Agenda 21 och det uppdrag jag hade. Nu kan jag dock inte göra det, av det enkla skälet att RGB inte är homeopat utan vattenforskare. Vad han hade gjort var att tillämpa ovan beskrivna procedur på homeopatiska medel, varav några bildade nya kristallformationer och några inte. RGB nämnde ingenting om homeopatiska medels verkan eller overkan och tog inte ställning för eller emot homeopati som behandlingsform. Med tanke på Granlunds artikel och ledaren med i stort sett samma innehåll har Johannes Eckerman och andra min fulla förståelse för att ha uppfattat saken annorlunda. Det gör mig illa berörd att läsa hur Agenda 21-kontoret nu ställs till svars för att ha bjudit in en homeopat som inte finns.

För att denna diskussion ska kunna hållas på en saklig nivå har jag bett RGB om tillstånd att ladda upp ett utdrag av föreläsningen på Youtube med namnet ”Water InFormation with Rasmus Gaupp-Berghausen”. Videon kan förhoppningsvis sätta saker och ting i ett sammanhang för dem som inte var på plats.
Om de som önskar kritisera initiativet att bjuda hit RGB inte finner detta relevant ser jag det personligen inte heller relevant att tillägga något mer om detta. Detta eftersom diskussionen i så fall även fortsättningsvis kommer att handla om något helt annat än om föreläsningens verkliga innehåll och föreläsarens verkliga person.
Isac Boman