DELA

Angående avgifterna vid ÅHS

Liberalerna håller med om att ett avgiftstak om 300 € per år vid vård inom ÅHS inte är högt. Ett kostnadstak på 125 € per år för personer under18 år är också bra.
Däremot är vi mycket kritiska till att av "administrativa och rättssäkerhetsskäl " glömma och utelämna alla med låg eller ingen inkomst som är mellan 18 och 65 år till exempel sjuk- och förtidspensionärer.

Därför föreslog liberalerna att ensamstående med en inkomst på högst 14.000 € per år skulle betala 125 € per år. Vi föreslog även att gifta par eller samboende samt ensamstående med minst ett minderårigt barn skulle få ha en inkomst på 22.000 € per år och ändå omfattas av det lägre kostnadstaket, alltså betala högst 125 € per år i vårdavgift.
Min uppfattning är att det är de som har låg eller ingen inkomst oberoende av om de är 20 eller 65 år som bör få en lägre avgift (125 € per år). Det är med all säkerhet de som har det största behovet av 175 € extra när året är slut. Det räcker kanske till lite vinterkläder eller något extra till jul. De som har goda inkomster oberoende av ålder märker knappast skillnaden.
Sune Mattsson
lagtingsledamot (lib)