DELA

Ändra stadens flyktingavtal

Som bekant tog Mariehamn emot 20 flyktingar år 2015 och skrev samtidigt ett avtal om framtida mottagande av flyktingar.

I detta avtal kan vi läsa följande: ”Mariehamns stad har vidare för avsikt att fortsätta ta emot flyktingar under perioden 2018-2027 så att staden tar emot 10-15 flyktingar vart tredje år. Dock så att staden förbehåller sig rätten att avbryta överenskommelsen i fall att förutsättningarna för mottagandet av flyktingar väsentligen förändras.”

Vi har i media kunnat läsa om att Mariehamn skall ta emot (har tagit emot) flyktingar denna höst. Enligt uppgifter i media skulle flyktingarna vara hemmahörande i Syrien.

Detta ter sig väldigt märkligt då Syriens utrikesminister Wallid al-Muallin inför FNs generalförsamling nyligen uppmanade alla syriska flyktingar att återvända hem och bidra med hjälp med rekonstruktionen av landet. Hur kan då Mariehamn i det läget ta emot fler syriska flyktingar?

Enligt uppgifter på sociala media så skulle det dessutom röra sig om 25 personer, det vill säga dubbelt mer än avtalet föreskriver. Hur förklarar socialnämnden detta?

Åländsk Demokrati ställde i september via Åland Gallup en fråga kring flyktingmottagande. Ett svarsalternativ var: ”Hjälpa flyktingarna i deras hemländer”. För skärgårdens del blev detta det segrande alternativet med 37 procent I ”Centralorten” var det 39 procent, som ville hjälpa i hemländerna. I Mariehamn var det 24 procent, som ville hjälpa flyktingarna i hemländerna.

Vi från Åländsk Demokrati kommer därför att föreslå att stadens avtal ändras med hänvisning till ändrade förutsättningar. Vi kommer även att föreslå att staden utreder möjligheter att hjälpa flyktingar närmare hemländerna, då detta helt uppenbart är ett alternativ som numera har stort stöd bland medborgarna även på Åland.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI