DELA

Andlig musik fortsättningsvis en del av Yles utbud

Borgå stifts representanter i Kyrkomötet ifrågasätter i Nya Åland (12.5) Svenska Yles beslut att avsluta programmet “Tack och lov” i Yle Vega.

Redaktören för “Tack och lov” har jobbat med programmet i över 30 år. Det har präglats starkt av hans röst och personlighet. Redaktören har under årens lopp lyckats samla en trogen lyssnarskara, och vi värdesätter hans insats högt. När han nu gått i pension har vi valt att inte fortsätta göra programmet enligt samma koncept, eftersom det varit så starkt förknippat med honom som person.

Vi håller med insändarskribenterna om att vi lever i en tid då omvärlden upplevs som osäker, och att public service spelar en viktig roll i att skapa trygghet i samhället. Som bäst planerar vi bland annat att starta ett nytt program som tar upp livets stora frågor ur ett icke-konfessionellt perspektiv. Vår bedömning är att ett innehåll som detta kan upplevas som meningsfullt och trösterikt i tider som dessa.

Då det gäller den andliga musiken vill vi lyfta fram möjligheten att önska andlig musik i Yle Vegas önskeprogram Tongåvan och Kaffekvarnen, samt varje torsdag i Yle Vegas förmiddag kl. 10.03–12.00. Det finns alltså också i fortsättningen i Yles utbud flera program där lyssnare kan önska och lyssna på all slags musik, också andlig sådan.

Publiken kan också ta del av andlig musik inom ramen för de lagstadgade andaktsprogrammen, bland annat via Andrum, aftonandakterna och gudstjänsterna i Yle Vega, Yle Fem och på Yle Arenan. Insändarskribenternas önskemål om mera andlig musik kunde beaktas också i detta innehåll. Därför tar vi gärna frågan vidare, för att se om den andliga musiken kunde prioriteras högre i helheten av andliga program.

Vi tar vårt public service-uppdrag på största allvar och gör vårt yttersta för att vi ska kunna betjäna hela vår publik, trots att vi inte kan erbjuda allt det innehåll som var och en önskar sig.

JOHANNA TÖRN-MANGS

ANSVARIG CHEFREDAKTÖR OCH DIREKTÖR

SVENSKA YLE